Slide Seal Plastic Bag

Slide Seal Plastic Bag

ถุงพลาสติก Slide Seal

รายละเอียด ต่ำสุด (มม.) สูงสุด (มม.)
กว้าง 80 640
ยาว 80 640
ความหนา 50 micron 100 micron
ชนิดวัสดุ LLDPE -
ทางเลือก พิมพ์ 1-6 สี พิมพ์ 1-6 สี

Related Products