บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

Sombatchai Plastic Industry Co., Ltd.

Started in business in 1967 to produce plastic bags, food packaging bag with printed color insert. Roto Gravure system also produces garbage bags, plastic sheeting, Green House, with clients both at home and abroad during the past 50 years.

The company has grown continuously throughout the past. In 1989 the company expanded. The registered capital is 15 million has been set up as a model plant. In the area of 4 hectares and 23 Ratburana Rights Reserved. All rights reserved. Until the year 2009 with the company’s continued growth. And expansion. The company moved to new facilities. District Puntainorasing. Part of the modern machines are added. And personnel in various fields. Enough to keep the current market.

บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย “ผู้ผลิตชั้นนำ ด้านการผลิตถุงพลาสติกที่ทันสมัย เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” เดินหน้าธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้า มีการเพิ่มเครื่องจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าถุงพลาสติกให้มากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานโรงงานในระดับสากล เอาใจใส่ทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่องของการบริการ การส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนด ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ไว้วางใจและน่าเชื่อถือ

บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

Marketing


The Company’s products are widely accepted in both domestic and international companies as clients many leading companies by key customers are in Europe. Great service with the company. They tend to use it regularly. The short and unhappy with the quality of the product is also recommended that in each group.

บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

Productions


The company produces machines. From Japan. With a gravure. Modern amenities and cutting machines. The quality of our products are manufactured under European control room to prevent this. Foreign matter and dirt from it and thus the quality of its products. And a higher standard in this market, the company also focuses on the potential. Of our employees by providing training and arranging for work to develop. Staff is consistent. Sombatchai Plastic Industry Co., Ltd. Is committed to taking an active role especially in the economic development of the national. Activities of the organization. Quality management has always been to provide products with you. To meet demand. And satisfaction of customers and the company’s quality policy. “QUALITY PRODUCT / GOOD SERVICE / ON TIME DELIVERY” which focuses on quality management systems. A target.

Services


Sombatchai Plastic Industry Co., Ltd. to realize the quality of the product is extremely. To make the product. Able to meet the highest customer satisfaction, quality, color, form and warranty if the product does not meet or not meet the spec and we welcome all responsible. In order to ensure customer satisfaction and quality. And its services.

Customers can track the progress of the production process. Continued. You can also discuss issues such as product design, color and size of production. And the quality of the product. The head of service. At any time of production. Goods delivered to you for buildings, machinery, equipment and production procedures. Development of staff skills. There is a good deal. And consistently. The production scheduling. The strict discipline and at every stage of production is controlled by a table of customers can be assured that The product delivery to meet the time-course.

Company to provide technical guidance. The machine. Quality control and manufacturing processes. Visiting the factory. The whole answer. Customers who have questions. In the production process. To provide customers with quality assurance. And the quality of the production process. With attention to both. The production, service delivery and customer satisfaction in the service.

บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

Quality Policy

Produce quality products with good hygiene, GMP, increase production and process efficiency. On time delivery Customer satisfaction

Vision

To be a leading manufacturer of modern plastic bags and one of the services with an emphasis on social and environmental responsibility.

Corporate Culture

Sombatchai Plastic Industry Co., Ltd. believes in teamwork. All team members will always support each other, come up with ideas and solve problems at the same time. Intention is the power of growth and the way to success.

Target

Produce quality products that are safe and legal. Increase production efficiency and improve continuous improvement. On time delivery Customer satisfaction

พันธกิจ


บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่ง ของความสำเร็จของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน โดยยึดหลักดังต่อไปนี้

  • การบริหารจัดการที่ดีเลิศ อันเกิดจากความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นของบุคลากรมืออาชีพ
  • พัฒนาและคงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่อง ผ่านระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย
  • เพิ่มศักยภาพให้ถึงขีดสุด เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ให้ได้สินค้าและบริการ ที่ดีที่สุด
  • จัดส่งสินค้าและบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • เป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ไว้วางใจและน่าเชื่อถือ