บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

Sombatchai Plastic Industry Co., Ltd.

Started in business in 1967 to produce plastic bags, food packaging bag with printed color insert.

บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

Products and Services

Plastic bags, LDPE, LLDPE, HDPE, Food bag, Laminate Film, VACUUM bag, Plastic sheet for Concrete Protection etc.

บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

Services

Sombatchai Plastic Industry Co., Ltd. to realize the quality of the product is extremely.

SOMBATCHAI PLASTIC INDUSTRY

Sombatchai Plastic Industry Co., Ltd. 

Started in business in 1967 to produce plastic bags, food packaging bag with printed color insert. Roto Gravure system also produces garbage bags, plastic sheeting, Green House, with clients both at home and abroad during the past 50 years. The company has grown continuously throughout the past. In 1989 the company expanded. The registered capital is 15 million has been set up as a model plant. In the area of 4 hectares and 23 Ratburana Rights Reserved. All rights reserved. Until the year 2009 with the company’s continued growth. And expansion. The company moved to new facilities. District Puntainorasing. Part of the modern machines are added. And personnel in various fields. Enough to keep the current market.

ABOUT US

Category Product


Marketing

The Company’s products are widely accepted in both domestic and international companies as clients many leading companies by key customers are in Europe. Great service with the company. They tend to use it regularly. The short and unhappy with the quality of the product is also recommended that in each group.

Services

Sombatchai Plastic Industry Co., Ltd. to realize the quality of the product is extremely. To make the product. Able to meet the highest customer satisfaction, quality, color, form and warranty if the product does not meet or not meet the spec and we welcome all responsible. In order to ensure customer satisfaction and quality. And its services.

Customers can track the progress of the production process. Continued. You can also discuss issues such as product design, color and size of production. And the quality of the product. The head of service. At any time of production. Goods delivered to you for buildings, machinery, equipment and production procedures. Development of staff skills. There is a good deal. And consistently. The production scheduling. The strict discipline and at every stage of production is controlled by a table of customers can be assured that The product delivery to meet the time-course.

Company to provide technical guidance. The machine. Quality control And manufacturing processes. Visiting the factory. The whole answer. Customers who have questions. In the production process. To provide customers with quality assurance. And the quality of the production process. With attention to both. The production, service delivery and customer satisfaction in the service.

Productions

The company produces machines. From Japan. With a gravure. Modern amenities and cutting machines. The quality of our products are manufactured under European control room to prevent this. Foreign matter and dirt from it and thus the quality of its products. And a higher standard in this market, the company also focuses on the potential. Of our employees by providing training and arranging for work to develop. Staff is consistent. Sombatchai Plastic Industry Co., Ltd. Is committed to taking an active role especially in the economic development of the national. Activities of the organization. Quality management has always been to provide products with you. To meet demand. And satisfaction of customers and the company’s quality policy. “QUALITY PRODUCT / GOOD SERVICE / ON TIME DELIVERY” which focuses on quality management systems. A target.

บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

Products and Services

  • ▶ Plastic bags, LDPE, LLDPE, HDPE
  • ▶ ซองบรรจุอาFood bag, Laminate Film, VACUUM bag
  • ▶ Garbage bag
  • ▶ Plastic sheet for Concrete Protection
  • ▶ Plastic sheet for Agricultural (GREEN HOUSE)
  • ▶ Plastic sheet for Cover the Mushrooms, Chicken’s House
  • ▶ Grafting Tape

Products & Service


SPI PLASTIC

Leader in the production of modern plastic bags and is one of the services

By emphasizing social and environmental responsibility

บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

Article


นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการออกแบบถุงพลาสติกเพื่อคุณภาพของชีวิตและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการออกแบบถุงพลาสติกเพื่อคุณภาพของชีวิตและสิ่งแวดล้อม

โรงงานผลิตถุงพลาสติกนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาวิธีการออกแบบและผลิตถุงพลาสติกเพื่อลดผลกระทบที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนวัตกรรมที่นำมาใช้มีหลากรูปแบบ

See More...
พลาสติกคุลมดิน อุปกรณ์สำคัญสำหรับงานเกษตร

พลาสติกคุลมดิน อุปกรณ์สำคัญสำหรับงานเกษตร

หลังจากที่เราเห็นการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พลาสติกคลุมดิน ก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากรในการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

See More...