พลาสติกคลุมโรงเรือน

พลาสติกคลุมโรงเรือนผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพ มีความแข็งแรง หนา ไว้สำหรับคลุมโรงเรือน ปลูกพืชผัก อายุการใช้งาน 2 ปี มี 2 สี สีใสกับสีดำทึบ

พลาสติกคลุมโรงเรือน (Green House)

พลาสติกคลุมโรงเรือน (Green House) ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพ มีความแข็งแรง หนา ไว้สำหรับคลุมโรงเรือน ปลูกพืชผัก อายุการใช้งาน 2 ปี มี 2 สี สีใสกับสีดำทึบ

รายละเอียด  ต่ำสุด (มม.) สูงสุด (มม.)
กว้าง 3 7.5
ยาว 50 100
ความหนา 70 mic 300 mic
ทางเลือก UV3%, UV5%, UV7%, ไม่ใส่ UV UV3%, UV5%, UV7%, ไม่ใส่ UV


พลาสติกคลุมโรงเรือน  พลาสติกคลุมโรงเรือน

พลาสติกคลุมโรงเรือน  พลาสติกคลุมโรงเรือน

พลาสติกคลุมโรงเรือน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง