พลาสติกคลุมดิน

พลาสติกคลุมดินผลิตจากพลาสติก LDPE คุณภาพดี เหนียว ไม่ขาดง่าย ทนทานต่อแสงแดดและพายุฝน อายุการใช้งาน 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าและสภาพแวดล้อม

พลาสติกคลุมดิน (Mulching Plastic)

พลาสติกคลุมดิน ผลิตจากพลาสติก LDPE คุณภาพดี เหนียว ไม่ขาดง่าย ทนทานต่อแสงแดดและพายุฝน อายุการใช้งาน 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าและสภาพแวดล้อม

ด้านสีดำ
- ช่วยรักษาความชื้น
- ป้องกันการพังทลายหน้าดิน
- ป้องกันวัชพืช
- ป้องกันการชะล้าง
- ป้องกันการอัดแน่นของดิน

ด้านสีเงิน
- ช่วยเพิ่มอัตราการสังเคราห์แสง
- ลดการรบกวนของแมลง
- ป้องกันเชื้อโรค

รายละเอียด  ต่ำสุด (มม.) สูงสุด (มม.)
กว้าง 80 120
ยาว 360 y.- 400 y. 360 m. - 400 m.
ความหนา 21 micron 30 micron
ศูนย์กลางรูเจาะ 3 นิ้ว -
ทางเลือก

เจาะรูเดียว, เจาะรูคู่, เจาะรูไขว้, ไม่เจาะ

เจาะรูเดียว, เจาะรูคู่, เจาะรูไขว้, ไม่เจาะ


พลาสติกคลุมดิน  พลาสติกคลุมดิน  พลาสติกคลุมดิน

พลาสติกคลุมดิน  พลาสติกคลุมดิน  พลาสติกคลุมดิน

พลาสติกคลุมดิน  พลาสติกคลุมดิน

พลาสติกคลุมดิน  พลาสติกคลุมดิน