สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 ก.ย. 2023   51  
2 ก.ย. 2023   33  
3 ก.ย. 2023   40  
4 ก.ย. 2023   31  
5 ก.ย. 2023   29  
6 ก.ย. 2023   36  
7 ก.ย. 2023   31  
8 ก.ย. 2023   31  
9 ก.ย. 2023   13  
10 ก.ย. 2023   24  
11 ก.ย. 2023   25  
12 ก.ย. 2023   22  
13 ก.ย. 2023   18  
14 ก.ย. 2023   50  
15 ก.ย. 2023   28  
16 ก.ย. 2023   30  
17 ก.ย. 2023   27  
18 ก.ย. 2023   21  
19 ก.ย. 2023   12  
20 ก.ย. 2023   17  
21 ก.ย. 2023   32  
22 ก.ย. 2023   31  
23 ก.ย. 2023   28  
24 ก.ย. 2023   36  
25 ก.ย. 2023   37  
26 ก.ย. 2023   31  
27 ก.ย. 2023   31  
28 ก.ย. 2023   26  
29 ก.ย. 2023   31  
30 ก.ย. 2023   32