สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 ธ.ค. 2023   54  
2 ธ.ค. 2023   40  
3 ธ.ค. 2023   26  
4 ธ.ค. 2023   50  
5 ธ.ค. 2023   39  
6 ธ.ค. 2023   38  
7 ธ.ค. 2023   41  
8 ธ.ค. 2023   33  
9 ธ.ค. 2023   35  
10 ธ.ค. 2023   41  
11 ธ.ค. 2023   34  
12 ธ.ค. 2023   52  
13 ธ.ค. 2023   35  
14 ธ.ค. 2023   37  
15 ธ.ค. 2023   27  
16 ธ.ค. 2023   42  
17 ธ.ค. 2023   35  
18 ธ.ค. 2023   42  
19 ธ.ค. 2023   32  
20 ธ.ค. 2023   33  
21 ธ.ค. 2023   37  
22 ธ.ค. 2023   29  
23 ธ.ค. 2023   29  
24 ธ.ค. 2023   36  
25 ธ.ค. 2023   36  
26 ธ.ค. 2023   29  
27 ธ.ค. 2023   26  
28 ธ.ค. 2023   43  
29 ธ.ค. 2023   46  
30 ธ.ค. 2023   33  
31 ธ.ค. 2023   30