สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 ธ.ค. 2023   54  
2 ธ.ค. 2023   22  
3 ธ.ค. 2023   0  
4 ธ.ค. 2023   0  
5 ธ.ค. 2023   0  
6 ธ.ค. 2023   0  
7 ธ.ค. 2023   0  
8 ธ.ค. 2023   0  
9 ธ.ค. 2023   0  
10 ธ.ค. 2023   0  
11 ธ.ค. 2023   0  
12 ธ.ค. 2023   0  
13 ธ.ค. 2023   0  
14 ธ.ค. 2023   0  
15 ธ.ค. 2023   0  
16 ธ.ค. 2023   0  
17 ธ.ค. 2023   0  
18 ธ.ค. 2023   0  
19 ธ.ค. 2023   0  
20 ธ.ค. 2023   0  
21 ธ.ค. 2023   0  
22 ธ.ค. 2023   0  
23 ธ.ค. 2023   0  
24 ธ.ค. 2023   0  
25 ธ.ค. 2023   0  
26 ธ.ค. 2023   0  
27 ธ.ค. 2023   0  
28 ธ.ค. 2023   0  
29 ธ.ค. 2023   0  
30 ธ.ค. 2023   0  
31 ธ.ค. 2023   0