สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 พ.ย. 2023   33  
2 พ.ย. 2023   44  
3 พ.ย. 2023   51  
4 พ.ย. 2023   39  
5 พ.ย. 2023   28  
6 พ.ย. 2023   47  
7 พ.ย. 2023   59  
8 พ.ย. 2023   39  
9 พ.ย. 2023   47  
10 พ.ย. 2023   29  
11 พ.ย. 2023   29  
12 พ.ย. 2023   27  
13 พ.ย. 2023   27  
14 พ.ย. 2023   30  
15 พ.ย. 2023   55  
16 พ.ย. 2023   56  
17 พ.ย. 2023   36  
18 พ.ย. 2023   28  
19 พ.ย. 2023   30  
20 พ.ย. 2023   45  
21 พ.ย. 2023   37  
22 พ.ย. 2023   33  
23 พ.ย. 2023   35  
24 พ.ย. 2023   23  
25 พ.ย. 2023   34  
26 พ.ย. 2023   37  
27 พ.ย. 2023   28  
28 พ.ย. 2023   32  
29 พ.ย. 2023   43  
30 พ.ย. 2023   47