สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 ต.ค. 2023   20  
2 ต.ค. 2023   38  
3 ต.ค. 2023   22  
4 ต.ค. 2023   19  
5 ต.ค. 2023   31  
6 ต.ค. 2023   32  
7 ต.ค. 2023   27  
8 ต.ค. 2023   24  
9 ต.ค. 2023   23  
10 ต.ค. 2023   25  
11 ต.ค. 2023   35  
12 ต.ค. 2023   30  
13 ต.ค. 2023   23  
14 ต.ค. 2023   45  
15 ต.ค. 2023   33  
16 ต.ค. 2023   18  
17 ต.ค. 2023   25  
18 ต.ค. 2023   33  
19 ต.ค. 2023   46  
20 ต.ค. 2023   39  
21 ต.ค. 2023   20  
22 ต.ค. 2023   27  
23 ต.ค. 2023   33  
24 ต.ค. 2023   29  
25 ต.ค. 2023   23  
26 ต.ค. 2023   45  
27 ต.ค. 2023   35  
28 ต.ค. 2023   29  
29 ต.ค. 2023   29  
30 ต.ค. 2023   43  
31 ต.ค. 2023   48